ROI Ledarskap
Din partner i ledarskapsfrågor

Utvecklas med ROI

Bli bättre med oss

Du arbetar redan i en organisation som levererar bra saker och goda resultat. Antagligen är du också bra på det du gör. Kanske undrar du ändå hur man kan gå vidare och utvecklas som ledare, använda tiden bättre eller utvecklar affärsverksamheten?

Samverkan

Genom många års erfarenhet finns ett rikt nätverk både nationellt och internationellt med djup kompetens inom många olika specialistkompetenser för att skräddarsy den utveckling som behövs utifrån just dina eller din verksamhets behov (svenska eller engelska).

Personlig utveckling

Den inre resan är en kraftfull kurs inom området personlig utveckling - http://deninreresan.se/

Ideella projekt

Mentor i Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. 

www.ungtledarskap.se/nominera

Ambassadör Hungerprojektet. Hungerprojektet avskaffar hunger och fattigdom genom att väcka lokal entreprenörsanda,det ger bestående resultat och äkta framtidstro. Vision-Commitment-Action. 

www.hungerprojektet.se

En organisations framgång är resultatet av varje individs insats tillsammans